Onze school

Wij zetten in op onze leerlingen en op hun toekomst. En we geven kansen aan àlle leerlingen. Met extra aandacht en zorg op maat.

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat jij je goed voelt. 

Snel naar:

Onze sterktes

Kleine, gemoedelijke school

Wij zijn een redelijk kleine school. Dat heeft zo zijn voordelen. Iedereen kent iedereen. En de sfeer is bij ons heel gemoedelijk.

Kansen aan àlle leerlingen

Wij bieden kansen aan àlle leerlingen. We bieden hen ook extra leermogelijkheden als dat nodig is. Zo krijgen de leerlingen nadien alle kansen op de arbeidsmarkt. We hebben bovendien ook een OKAN-klas (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers).

Wij zijn mee

Onze leerkrachten zijn helemaal mee. Ze volgen geregeld bijscholingen en passen vernieuwende technieken toe in de lessen. Onze praktijkleerkrachten hebben heel wat ervaring in het werkveld.

Digitalisering:
eigen laptop / Chromebook

Alle leerlingen hebben een eigen laptop of Chromebook (aangekocht of gehuurd, naargelang de studierichting, via onze school). Het lesmateriaal voor die studierichtingen is grotendeels digitaal. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft met minder handboeken te sleuren. Ook in de eerste graad leer je al digitaal te werken. Voor de laptops of Chromebooks is er een afbetalingsplan mogelijk.

Veel aandacht voor zorg

Je staat er niet alleen voor. Je kan altijd terecht bij onze sterke en ervaren zorgondersteuners en leerlingbegeleiders. En bij je leerkrachten of klassenleraar natuurlijk. In goede én in slechte tijden. Bij leerstoornissen, studieproblemen, of welke problemen dan ook. Maar ook voor een goede babbel of wat peptalk.

Samenhorigheid

Samenhorigheid ... dat vinden we heel belangrijk. We werken in de klassen aan een goede klas- en schoolsfeer. We doen ook heel wat reizen en uitstapjes. Maar we houden de kostprijs erg laag, zodat iedereen mee kan. Daarvoor organiseren we met de leerlingen heel wat acties. Voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben, vinden we altijd een oplossing.

Nieuwe gebouwen in het groen

Heel wat stukken van onze school zijn vernieuwd, zowel op campus Stabroek als op campus Kapellen. Een nieuwe sporthal, praktijklokalen, laboratoria, een prachtig gebouw voor de opleiding schoonheidsverzorging, enz. Want investeren in onze lokalen? Dat is investeren in onze leerlingen, vinden wij. Er is ook heel wat groen rond onze scholen.

Samenwerkingen

We werken nauw samen met het gemeentebestuur, het centrum voor volwassenenonderwijs, andere scholen. Daar doet iedereen zijn voordeel mee!

Onze school in cijfers

gotak-incijfers

Praktisch

Vervoer

Soms krijg je les op locatie. Bv. voor sport, praktijk,… Onze school heeft eigen vervoer om je ter plaatse te brengen.

Uurregeling

  • vanaf 8.05 u.: toezicht op de speelplaats.
  • 8.20 u.: start lessen
  • ten laatste 16.10 u.: einde lessen
  • middagpauze: 50 minuten. (Tijdens deze pauze blijven de leerlingen tot en met het derde jaar in de refter eten.)
  • onze 1ste graad heeft aparte speeltijd en middagpauze tegenover de rest van de school

Een kijkje binnenin

campus Kapellen

campus Stabroek

“GO! TAK is een gezellige school waar leerlingen veel kansen krijgen. Dat is absoluut de sterkte van onze school, zeker omdat we een mix van leerlingen hebben. Al die nationaliteiten bijeen, dat is een meerwaarde voor de school. Ook de leerkrachten onderling werken goed samen. We hebben een heel nauw contact met de leerlingen. En we houden echt rekening met iederéén. Leerstoornissen, fysieke beperkingen … daar weten we steeds weg mee.”

mevrouw van Merrienboer en mevrouw Dirickx

leerkrachten Frans

Onze focus op jouw toekomst

“Wij begeleiden en ondersteunen leerlingen. Of ze nu problemen in de klas, op school of thuis hebben. We zorgen ook voor een goede onderlinge sfeer en ondersteunen leerkrachten. Onze deur staat altijd open. Leerlingen en ouders kunnen altijd langskomen. We hebben vaak overleg met de spijbelcoach, het CLB enz. Samen willen we de leerlingen zo ver mogelijk krijgen en hen versterken. Als leerlingen speciale noden of leerstoornissen hebben, dan bekijken we samen hoe we hen kunnen ondersteunen. Dat kan gaan van meer tijd krijgen voor een toets, prikkels wegnemen, bijles krijgen enz. We willen echt een brug zijn tussen ouders, de school en leerkrachten. Het geeft ons enorme voldoening om jongeren vooruit te helpen en dat we mee het verschil  kunnen maken voor hen.”

mevrouw Huber en mevrouw Boden

leerlingbegeleidsters

Zorg op school

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat jij je goed voelt. Daar besteden we veel extra aandacht aan. Dat zeggen onze leerlingen en dat was ook de inspectie opgevallen.

Bovendien willen we graag dat al onze leerlingen gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren worden. Hiervoor begeleiden we je op verschillende vlakken.

We hebben een team van heel sterke en ervaren zorgondersteuners en leerlingbegeleiders. Daarbij kan je steeds terecht als het even wat moeilijker gaat.

Netwerkondersteuners helpen je bij leerstoornissen en studieproblemen. 

✓ Onze spijbelcoach speelt heel kort op de bal. Is er een leerling afwezig? Dan volgt zij dit goed op. Zij belt de ouders op, spreekt de leerling aan en volgt dit eventueel verder op met de leerlingbegeleiding.

✓ Leren leren? Dat doe je in elke les. Je krijgt van de vakleerkrachten studietips en extra ondersteuning. Je leert bv. hoofd- van bijzaken onderscheiden of de beste aanpak om leerstof te studeren. Heb je moeilijkheden bij het leren plannen of studeren? Dan krijg je hulp van onze begeleider ‘leren leren’.

Je kan ook huiswerkbegeleiding volgen:

Ofwel maak je onder begeleiding van een leerkracht je huiswerk. Beschik je thuis niet over een computer? Dan kan je er tijdens deze momenten op school gebruik van maken. Voor de huiswerkbegeleiding werken we samen met VZW 4Allions

Ofwel kan je hulp vragen in de ‘online huiswerkklas’. 50 vrijwilligers, die elk gespecialiseerd zijn in een vak, helpen je graag online bij het maken van je huiswerk.

Er zijn boost-uren (remediëringsuren). Heb je leerstof gemist, of niet goed begrepen? Dan kan je dat tijdens deze lessen bijwerken. Daarvoor moet je je zowel in de klas als thuis inzetten.

Zorg bij het CLB

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) helpt je gratis en discreet met:

het leren en studeren
de onderwijsloopbaan
de preventieve gezondheidszorg
het psychisch en sociaal functioneren

Contact:

Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne
ANTWERPEN

Telefoon: 03 232 23 82
info@clb-antwerpen.be