1B

In 1B herhalen we de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs voor Nederlands en wiskunde. Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert vooral al doende, eerder dan uit boeken. Je krijgt meer tijd om nieuwe leerstof te begrijpen. Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden. Je krijgt ook talenturen: zo ontdek je waar je écht goed in bent. 

Wat leer je

✓ algemene vakken 

✓ talenturen, waarin je écht ontdekt wat je talenten zijn (muziek, grafisch ontwerp, haartooi, voeding, ecologie, dans, sport, metaalbewerking, …)

✓ kunst, sport, …

✓ STEM (wetenschap)

VakAantal lesuren
Godsdienst / zedenleer2
Kunst & creatie2
Burgerschap & maatschappij3
Sport & gezondheid2
Talenturen3
STEM12
Nederlands4
Frans2
Klasuren2

Ervoor?

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

  • geen getuigschrift basisonderwijs hebt;
  • geen 6de leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

Erna?

Na 1B kan je verder naar 2B Maatschappij en welzijn.

Onze leerlingen getuigen

bryan_2b
5/5

Bryan (13)

“Ik kook heel graag. Ik wist al lang dat ik iets met koken wilde doen. Ik vind de school goed, zeker omdat het een gemoedelijke school is waar iedereen iedereen kent. De klasgroepen zijn klein, zo leren we veel.”