1OK (1B) << campus Kapellen

In 1OK herhalen we de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs voor Nederlands en wiskunde. Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert vooral al doende, eerder dan uit boeken. Je krijgt meer tijd om nieuwe leerstof te begrijpen. Sommige vakken krijg je via co-teaching, in een splinternieuw, groot en goed uitgerust lokaal. Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden. Je krijgt ook talenturen: zo ontdek je waar je écht goed in bent. 

Wat leer je

✓ algemene vakken 

✓ talenturen, waarin je écht ontdekt wat je talenten zijn (elektronica, dans en muziek, welzijn en haarzorg, CSI: wetenschappen, publishing, masterchef, metaal, ik kies voor mijn talent)

✓ techniek, kunst, sport, …

✓ STEM (wetenschap en techniek), Nederlands, Frans, Engels enz. krijg je via co-teaching. Je krijgt les van 2 vaste leerkrachten die alle vakken geven. Dat verkleint de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. En het verhoogt je zelfredzaamheid. Je leert bewuster en je leert goed samenwerken. De leerkrachten kunnen ook beter inspelen op je noden. Je krijgt les in een groot, vernieuwd lokaal. 

Chromebooks

Voor deze richting koop je, via de school, een eigen Chromebook aan. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft niet meer te sleuren met handboeken.

VakAantal lesuren
Co-teaching
STEM (wetenschap en wiskunde)
Nederlands
Ruimtelijk bewustzijn
Moderne en vreemde talen (Frans en Engels)
Boost-uren (remediëren en verdiepen)
16
Techniek6
Kunst & creatie2
Mens en wereld2
Godsdienst / zedenleer2
Sport & gezondheid2
Talenturen3

Ervoor?

Je kunt starten in 1OK (1B) als je ofwel:

  • geen getuigschrift basisonderwijs hebt;
  • geen 6de leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

Erna?

Na 1OK kan je verder naar 2OK Maatschappij & Welzijn of 2OK STEM-technieken.

(In sommige gevallen kan je ook overstappen naar 1A of 2A. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.)

Onze leerlingen getuigen

sofija-1ok
5/5

Sofija (13)

“Ik vind GO!TAK een hele goede school. Ik heb eerst les in OKAN
(Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) gevolgd. Nu volg ik les in 1 OK. We werken in 2 groepen, waarbij 2 leerkrachten les geven in co-teaching. Zo is er minder lawaai, kan ik me beter concentreren en alles beter begrijpen. We hebben een heel mooi, groot lokaal met veel computers. De overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs viel best mee. De leerkrachten helpen ons goed. Ze zijn heel lief, maar soms ook streng.”