2A Maatschappij & welzijn << campus Stabroek

Ben je sociaal voelend? En wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Dan is 2A Maatschappij & welzijn een goede studierichting voor jou. Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’. En je krijgt ook sociale, technische, algemene en wetenschappelijke vakken.

Wat leer je

✓ Je leert meer over persoonlijke en lichaamshygiëne, voedings- en onderhoudshygiëne.

✓ Je leert over EHBO.

✓ Je leert over technieken (reinigen, snijden, koken, bakken, …), bereidingen en grondstoffen die het meest gebruikt worden in recepten. Ook meten, wegen, verpakken en bewaren komen aan bod.

✓ Je leert over voedingsmiddelen en voedingsstoffen, over het verband met gezondheid, over calorieën en nieuwe tendensen zoals lightproducten en fastfood.

✓ Je leert over voedsel aankopen (beoordelen van verpakking, etiketten, versheid, …), hulpmiddelen gebruiken (bv. een kookboek), gezonde en evenwichtige maaltijden samenstellen.

✓ Je leert over vormgeving (servetten plooien, tafelversiering, …), tafeldekken, opdienen en afruimen.

✓ Je leert goede omgangsvormen en tafelmanieren.

✓ Je leert hoe je sociale contacten uitbouwt en onderhoudt, hoe je problemen in de omgang voorkomt en oplost.

✓ Je krijgt ook algemene vakken.

VakAantal lesuren
Godsdienst / zedenleer2
Nederlands5
Wiskunde4
Frans3
Engels2
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding2
Techniek2
Gezinstechnieken6
Boost-uren (remediëren en verdiepen)2

Ervoor?

Je kunt starten in 2A Maatschappij & welzijn als je geslaagd bent in 1A.

Erna?

Als je geslaagd bent in 2A Maatschappij & welzijn, kan je kiezen voor een van volgende richtingen:

Onze leerlingen getuigen

chiara-2a
5/5

Chiara (13)

“We krijgen o.a. algemene vakken, wetenschappen en techniek. Zo ontdekken we wat we goed kunnen en leuk vinden. Onze leerkrachten zijn leuk en lief. Ze kunnen goed lesgeven en ze leggen de leerstof goed uit. Er zijn wel regels, maar ik vind ook dat we veel vrijheid hebben. Ik heb al veel vrienden gemaakt, vanaf dag 1. We komen als klasgroep goed overeen. Later wil ik graag verpleegkundige worden, vooral om het sociale en wetenschappelijke aspect.”