2A Maatschappij en welzijn << campus Stabroek

Ben je sociaal voelend? En wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Dan is 2A Maatschappij en welzijn een goede studierichting voor jou. Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’. En je krijgt ook sociale, technische, algemene en wetenschappelijke vakken.

Wat leer je

✓ Je leert meer over persoonlijke en lichaamshygiëne, voedings- en onderhoudshygiëne.

✓ Je leert over EHBO.

✓ Je leert over technieken (reinigen, snijden, koken, bakken, …), bereidingen en grondstoffen die het meest gebruikt worden in recepten. Ook meten, wegen, verpakken en bewaren komen aan bod.

✓ Je leert over voedingsmiddelen en voedingsstoffen, over het verband met gezondheid, over calorieën en nieuwe tendensen zoals lightproducten en fastfood.

✓ Je leert over voedsel aankopen (beoordelen van verpakking, etiketten, versheid, …), hulpmiddelen gebruiken (bv. een kookboek), gezonde en evenwichtige maaltijden samenstellen.

✓ Je leert over vormgeving (servetten plooien, tafelversiering, …), tafeldekken, opdienen en afruimen.

✓ Je leert goede omgangsvormen en tafelmanieren.

✓ Je leert hoe je sociale contacten uitbouwt en onderhoudt, hoe je problemen in de omgang voorkomt en oplost.

✓ Je krijgt ook algemene vakken.

Chromebooks

Voor deze richting gebruik je een eigen Chromebook. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft niet meer te sleuren met handboeken.

VakAantal lesuren
Aardrijkskunde1
Boost1
Boost Nederlands/wiskunde2
Frans3
Levensbeschouwelijke vakken2
Maatschappelijke vorming2
Engels2
Natuurwetenschappen2
Nederlands5
Lichamelijke opvoeding2
Basisoptie Maatschappij en welzijn5
Techniek2
Wiskunde5
Totaal34

Ervoor?

Je kunt starten in 2A Maatschappij en welzijn als je geslaagd bent in 1A.

Erna?

Als je geslaagd bent in 2A Maatschappij en welzijn, kan je kiezen voor een van volgende richtingen:

Onze leerlingen getuigen

chiara-2a
5/5

Chiara (13)

“We krijgen o.a. algemene vakken, wetenschappen en techniek. Zo ontdekken we wat we goed kunnen en leuk vinden. Onze leerkrachten zijn leuk en lief. Ze kunnen goed lesgeven en ze leggen de leerstof goed uit. Er zijn wel regels, maar ik vind ook dat we veel vrijheid hebben. Ik heb al veel vrienden gemaakt, vanaf dag 1. We komen als klasgroep goed overeen. Later wil ik graag verpleegkundige worden, vooral om het sociale en wetenschappelijke aspect.”