2OK (2B) - STEM-technieken

In 2OK (2B) – STEM-technieken maak je uitgebreid kennis met ‘elektriciteit’ en ‘mechanica’. Je leert vooral al doende, eerder dan uit boeken. Je gaat aan de slag met draden, kabels, schema’s, gereedschap enz. De klasjes zijn klein. Zo kunnen de leerkrachten je extra goed begeleiden. Sommige vakken krijg je via co-teaching, in een splinternieuw, groot en goed uitgerust lokaal.

Wat leer je

✓ algemene vakken 

✓ je leert over elektriciteit:

 • Je maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, hersteller onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen, …
 • Je leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt.
 • Je leert meer over draden, snoeren, kabels, schema’s, beveiliging, …
 • Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden.
 • Je leert op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

✓ je leert over mechanica:

 • Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector.
 • Je leert meer over verschillende soorten metaal en gereedschap en oefent ermee.
 • Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen.
 • In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen in metaal en je oefent technieken als plooien, vijlen, boren, knippen, zagen, …

✓ STEM (wetenschap en wiskunde), Nederlands, Frans enz. krijg je via co-teaching. Je krijgt les van 2 vaste leerkrachten die alle vakken geven. Dat verkleint de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. En het verhoogt je zelfredzaamheid. Je leert bewuster en je leert goed samenwerken. De leerkrachten kunnen ook beter inspelen op je noden. Je krijgt les in een groot, vernieuwd lokaal.

VakAantal lesuren
Basisoptie "STEM-technieken"10
Co-teaching
Nederlands
Frans
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Klasuren (remediëren en verdiepen)
13
Sport en gezondheid2
Kunst en creatie2
Burgerschap en maatschappij (actief burgerschap en geschiedenis)2
Techniek2
Godsdienst / zedenleer2

Ervoor?

Je kunt starten in 2OK (2B) – STEM-technieken als je ofwel:

 • 1A of 1OK (1B) volledig hebt gevolgd;
 • 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat;
 • uit het BUSO komt én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Erna?

Na 2OK kan je bijvoorbeeld kiezen uit deze richtingen:

Onze leerlingen getuigen

roheed
5/5

Roheed (14)

“Ik wil heel graag bijleren over elektriciteit. Mijn vader is ook elektricien. We krijgen 10 uur elektriciteit per week, dus ik heb al veel geleerd. Onze praktijkleerkracht kent heel veel van zijn vak. Ik ga er ook van uit dat ik snel werk zal vinden. De nood aan elektriciens zal alleen maar toenemen. Het is een leuke school. Als er problemen zijn, kan je ook steeds bij de leerlingenbegeleiding terecht.”