3 & 4 Maatschappij- en welzijnswetenschappen << campus Stabroek

✓ Verder studeren

Heb je veel interesse in de mens, de samenleving en de actualiteit? Word je geboeid door het gedrag van mensen? En wil je graag je communicatieve vaardigheden verbeteren en maatschappelijk engagement opnemen? Dan is deze richting perfect voor jou. Je krijgt een brede vorming op sociaal en wetenschappelijk vlak. Ideaal voor je hogere studies nadien!

Wat leer je

✓ algemene vakken
✓ talen (Frans en Engels)
✓ veel (maatschappij-)wetenschappen zoals psychologie, pedagogie, sociologie, filosofie, biologie en chemie, communicatiewetenschappen
✓ sociale aspecten van het recht

Chromebooks

Voor deze richting koop je, via de school, een eigen Chromebook aan. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft niet meer te sleuren met handboeken.

Lestabel 3de jaar

VakAantal lesuren
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans3
Levenbeschouwelijke vakken2
Maatschappelijke vorming2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Sport en Gezondheid2
Toegepaste informatica1
Wiskunde3
Boost1
Specifieke vakken
Cultuur- & maatschappij-wetenschappen3
Filosofie2
Gedragswetenschappen3
Totaal32

Lestabel 4de jaar

VakAantal lesuren
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans3
Levenbeschouwelijke vakken2
Maatschappelijke vorming2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Sport en Gezondheid2
Wiskunde3
Specifieke vakken
Cultuur- & maatschappij-wetenschappen2
Filosofie1
Gedragswetenschappen4
Totaal30

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Maatschappij- en welzijnswetenschappen als je geslaagd bent in 2A.

Erna?

Als je geslaagd bent in 4 Maatschappij- en welzijnswetenschappen, kan je naar 5 Welzijnswetenschappen

De richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen bereidt je voor om nadien verder te studeren in het hoger onderwijs (bv. Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, Psychologie,  Pedagogische wetenschappen, Sport en bewegen, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk).