3 & 4 Voertuigtechnieken << campus Kapellen

✓ Verder studeren of gaan werken

Wil je graag meer weten over personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen? In deze studierichting leer je technische handelingen uitvoeren. Je maakt kennis met verschillende materialen, gereedschappen, technieken, onderhoud en herstellingen (met of zonder ICT). De opleiding Voertuigtechnieken bereidt je voor om te gaan werken, of verder te studeren.

Wat leer je

✓ kennis over auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

✓ auto-elektriciteit en mechanica 

✓ aansluiten en programmeren van logische stuurmodules

✓ (elektro)pneumatica en / of (elektro)hydraulica

✓ werken met software (o.a. tekenen met CAD, simulatiepakket)

✓ heel wat algemene vakken (o.a. wiskunde en fysica zijn belangrijk)

Laptop

Voor deze richting gebruik je een eigen laptop. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft niet meer te sleuren met handboeken. Je huurt de laptop aan een lage prijs via de school.

Lestabel 3de jaar

VakAantal lesuren
Aardrijkskunde1
Levensbeschouwelijke vakken2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming1
Engels2
Frans2
Nederlands3
Wiskunde4
Natuurwetenschappen1
Voertuigtechnieken (4u Technische vorming+6u Praktische vorming)10
STEM (Praktische vorming)2
Toegepaste informatica1
Boost1
Totaal32

Lestabel 4de jaar

VakAantal lesuren
Levensbeschouwelijke vakken2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Engels2
Frans2
Nederlands3
Wiskunde4
Natuurwetenschappen2
Praktijk (1)12
Boost1
Totaal32
(1) mechanica, elektriciteit, voertuigtechnieken, STEM-project

Ervoor?

Je kunt starten in 3 Voertuigtechnieken als je geslaagd bent in 2A.

Erna?

Ben je geslaagd in 4 Voertuigtechnieken? Dan kan je verder naar 5 Autotechnieken.