5 & 6 Basiszorg en ondersteuning << campus Kapellen

✓ Gaan werken

Wil je graag werken in de kinder-, bejaarden-, of thuiszorg? Dan is deze studierichting de perfecte voorbereiding. Je krijgt weinig algemene vakken, wel veel praktijk. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van het jonge kind als het proces van het ouder worden aan bod. Oefenen doe je op school, in de goed uitgeruste praktijklokalen. Maar ook daarbuiten tijdens een stage.

Wat leer je

✓ Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties.

✓ Je leert aandacht te geven voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

✓ Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden.

✓ Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.

✓ Je leert zelf kindervoeding en lekkere en gezonde maaltijden klaarmaken.

✓ Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

✓ Je leert over sociaal recht, je rechten en je plichten.

✓ Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie.

Chromebooks

Voor deze richting gebruik je een Chromebook. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft niet meer te sleuren met handboeken.

Lestabel 5de jaar

VakAantal lesuren
Engels2
Levensbeschouwelijke vakken2
Project Algemene Vakken (a)7
Economische en financiële competentie1
Lichamelijke opvoeding2
Voeding (1u Technische vorming+1u Praktische vorming)2
Opvoedkunde (1u Technische vorming+2u Praktische vorming)3
Indirecte zorg (2u Technische vorming+2u Praktische vorming)4
Verzorging (1u Technische vorming+2u Praktische vorming)3
Stage8
Totaal34
(a) Wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, Nederlands, burgerschap, geschiedenis
Mogelijk wordt Economische en financiële competenties geïntegreerd.

Lestabel 6de jaar

VakAantal lesuren
Godsdienst / zedenleer2
Engels2
Project algemene vakken4
Lichamelijke opvoeding2
Expressie2
Verzorging7
Huishoudkunde3
Opvoedkunde4
Stage10

Ervoor?

Je kunt starten in 5 Basiszorg en ondersteuning als je geslaagd bent in:

  • 4 Zorg en welzijn
  • 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO

Erna?

Ben je geslaagd in 6 Verzorging? Dan ontvang je een getuigschrift. 

Je kan meteen aan het werk, bijvoorbeeld als gezinshelper, kinderverzorger, logistiek assistent, sociale en gezinsinterveniënt, verzorgende (knelpuntberoep!).

Wil je graag je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je nog verder studeren en kiezen voor:

Onze leerlingen getuigen

yuri_kinderzorg
5/5

Yuri (18)

“Ik wil vooral met kinderen werken, bijvoorbeeld in de buitenschoolse kinderopvang. Ik wil graag met de kinderen spelen en bewegingsactiviteiten doen. Verzorging is heus niet enkel weggelegd voor meisjes alleen. Je moet gewoon kiezen voor wat je graag doet. Kinderen hebben evenveel aandacht nodig van jongens als van meisjes. Bovendien vinden bejaarden het ook echt leuk dat een jongen hen eens helpt. Ik zou deze richting zeker aanraden. In de verzorgingssector is er veel werk, zeker omdat bejaarden ook altijd maar langer leven. Deze richting is de beste jobzekerheid!”