5 & 6 Technologische wetenschappen en engineering << campus Kapellen

✓ Verder studeren

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming en leer je meer over mechanica, elektriciteit, eletrokica, chemie, fysica enz. Zo verscherp je je wetenschappelijk denken. Het is de ideale basis voor je verdere studies in wetenschappen. 

Wat leer je

✓ Je leert onderzoekend, experimenterend, transfergericht en verkennend werken binnen de:
            – mechanica
            – elektriciteit-elektronica
            – fluïdomechanica   
            – themodynamica 
            – chemie 
            – informaticawetenschappen
✓ Je leert conceptueel denken.
✓ Je ontwikkelt vaardigheden in het modelleren.
✓ Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken.
✓ Je verdiept je wiskundige vaardigheden.
✓ De uitbreiding informaticawetenschappen omvat:
            –        algoritmen en programmeren
            –        modelleren en simuleren
✓ Je uitgebreid pakket fysica gaat over:
            –        elektromagnetisme
            –        elektronica
            –        mechanica
            –        constructieleer
            –        thermodynamica
            –        elektrodynamica
            –        thermodynamica
            –        fluïdomechanica
            –        golven en trillingen

Laptop

Voor deze richting koop je een laptop. Dat biedt heel wat voordelen. Je kan meteen nota's typen tijdens de les én je hoeft niet meer te sleuren met handboeken.

Lestabel 5de jaar

VakAantal lesuren
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Economische en financiële competenties1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Burgerschap en maatschappij1
Lichamelijke opvoeding2
Levensbeschouwelijke vakken2
Informaticawetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde7
Specifieke vakken
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Elektriciteit theorie2
Mechanica1
STEM-projecten2
Elektronica1
Totaal33
+ cultuurproject

Lestabel 6de jaar

VakAantal lesuren
Algemene vakken
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Levensbeschouwelijke vakken2
Informaticawetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde6
Specifieke vakken
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Elektriciteit theorie2
Mechanica1
STEM-projecten3
Totaal32

Ervoor?

Je kunt starten in 5 Technologische wetenschappen en engineering als je geslaagd bent:

  • in 4 Technologische wetenschappen