7 Kinderzorg << campus Kapellen

✓ Gaan werken

Wil je graag gezonde of zieke kinderen verzorgen, opvangen, animeren en mee opvoeden? Tijdens dit specialisatiejaar verdiep je je kennis en handigheid verder en pas je ze toe in levensechte situaties. Je werkt met kinderen van 0 tot 12 jaar. Er zijn genoeg praktijkmomenten om te oefenen. In onze school bijvoorbeeld, in de goed uitgeruste praktijklokalen. Maar ook daarbuiten. Je diploma secundair onderwijs – Kinderzorg is een grote troef bij het solliciteren.

Wat leer je

✓ Je verwerft de nodige vakkennis en spijkert je algemene kennis bij.

✓ Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (bv. kinderen met ADHD).

✓ Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby tot lagere schoolkind.

✓ Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg.

✓ Je ontleedt en bespreekt levensechte situaties op een theoretische maar ook op een praktische manier.

✓ Je leert samenwerken met ouders en met collega’s, maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

✓ Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.

✓ Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf, onthaalouder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas enz.

VakAantal lesuren
Godsdienst / zedenleer2
Project algemene vakken6
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Verzorging3
Opvoedkunde5
Stage12

Ervoor?

Je kunt starten in 7 Kinderzorg als je een getuigschrift 3de graad behaalde:

  • in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • in een studierichting van een ander studiegebied, met akkoord van de toelatingsklassenraad.

Erna?

Ben je geslaagd in 7 Kinderzorg? Dan behaal je je diploma secundair onderwijs.

Je kan meteen aan het werk, bijvoorbeeld als kinderbegeleider, begeleider buitenschoolse kinderopvang, kinderverzorger, opvoeder in een school of verantwoordelijke kinderopvang.

Of je kan eventueel nog verder studeren.

Onze leerlingen getuigen

yuri_kinderzorg
5/5

Yuri (18)

“Ik wil vooral met kinderen werken, bijvoorbeeld in de buitenschoolse kinderopvang. Ik wil graag met de kinderen spelen en bewegingsactiviteiten doen. Verzorging is heus niet enkel weggelegd voor meisjes alleen. Je moet gewoon kiezen voor wat je graag doet. Kinderen hebben evenveel aandacht nodig van jongens als van meisjes. Ik zou deze richting zeker aanraden. In de verzorgingssector is er veel werk.”